fbpx

Извънредно заседание на Съвета на директорите

Във връзка с обира, извършен в заложна къща в гр. Нова Загора от 30.06.2008 г. се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите на „София Комерс-Заложни Къщи” АД ,на което се взе следното решение:

Дружеството обявява парична награда за информация или съдействие, довели до връщане на откраднати вещи или парични средства в размер 50% от тяхната стойност. Наградата важи и за органите на МВР.