Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

Both comments and trackbacks are currently closed.