fbpx

Увеличение на капитала на София Комерс Кредит Груп АД

В следствие увеличението на капитала на София Комерс Кредит Груп АД от 3104400 на 4504400, намаля % участие на София Комерс Заложни Къщи АД от 17.07% на 11.76%,като броя на притежаваните акции остава същия-530000.