fbpx

Информация за Дружеството

На 28.01.2008г. в дружеството постъпи уведомление от Чавдар Христов Герасимов, че е прехвърлил 200 хил. свои поименни безналични обикновени акции от капитала на “София Комерс – Заложни къщи” АД.