Въз основа на нашия дългогодишен опит в сферата на заложните къщи, нашият IT-отдел разработи този софтуер, който да покрие изцяло нуждите на всички наши заложни къщи (над 160). Програмата „Заложна къща – София Комерс“ покрива изискванията на всички нормативни документи регулиращи дейността на заложните къщиКакво предлага

програмата за заложни къщи – София Комерс:

 • Програмата отговаря на всички законови разпоредби за дейността на заложните къщи и покрива всички необходими функционалности необходими за този вид дейност
 • Различни нива на потребители – user и administrator
 • Връзка на програмата с касов апарат
 • Архивиране (и изпращане на имейл) на базата данни с цел възстановяване, пренасяне, защита
 • Регистър на сключени сделки и продажби
 • Дневен и месечен отчет на паричните потоци
 • Различен статус на сключените договори според датата на сключване (валиден, изтекъл, за продажба, приключен)
 • Търсене на договори по разнообразни критерии
 • История на всички операции извършени от потребителя
 • Предефинирани стойности за заложени вещи

Цена 490лв. бес ДДС

В цената е включено:
 • лиценз за една заложна къща
 • безплатна поддръжка за 6 месеца
 • обучение на персонала
 • безплатни ъпдейти за 6 месеца
При желание програмата може да бъде променена и според нуждите на клиента!Ако желаете да закупите програмата или получите демо версия свържете се с нас на it@sofcom.bg

Основен прозорец на програмата

test

Основно меню “Налични договори” на програмата

test

Основно меню “Отчети” на програмата

test

Основно меню “Клиенти” на програмата

test

Основно меню “Касов апарат” на програмата

test

Основни меню “Настройки” на програмата

test

Форма за създаване на нов договор (заложен билет)

test

Списък с налични договори и меню с десен клавиш на мишката

test

Форма за търсене с различни критери

test

Месечен отчет на програмата

test

Дневен отчет на програмата

test

Отчет за взети лихви, такси, неустойки и суми от продажби

test

Форма за основните настройки на програмата

test

Форма за настройки за архивиране на базата данни

test

Регистър на извършените продажби

test

Регистър на сключените сделки

test

Добавяне на забележка към даден клиент

програма за заложна къща