fbpx

Category Archives: Новини

Зелена светлина за облигационна емисия

На Извънредното Общо Събрание на “София Комерс Заложни Къщи” АД се гласува доверие на Съвета на Директорите да договори и пласира облигационна емисия. Тя ще бъде използвана за разширяване на бизнеса както в страната, така и в чужбина. Може да намерите цялата информация от събранието тук Протокол ИОС 2013

Великден за 481 сирачета

Ние подкрепихме инициативата за Великден на Национален фонд Свети Никола. Може да ги подкрепите и вие по банков път: IBAN: BG43PRCB92301039691210/ Прокредит банк офис: НФ  Свети Никола бул. Стамболийски 227 София

Покана за ИОС 2013

25.02.2013 На 15 април 2012г. “София Комерс Заложни Къщи” АД ще проведе Извънредно Общо Събрание. Поводът е бъдещото емитиране на нов вид финансов инструмент- облигационна емисия. С това компанията ще стане първата в България която е емитирала два хибридни инструмент: привилегировани акции и конвертируеми облигации. Покана за ИОС 2013

Успешно завърши обратното изкупуване

Във връзка с публикувано уведомление за начало на обратно изкупуване на до 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени акции, ви уведомяваме, че Дружеството изкупи обратно 60 000 обикновени акции. Общият брой на притежаваните от “София Комерс Заложни Къщи” АД собствени акции към 15 Октомври 2012 г. е 120 000 (сто и двадесет хиляди) обикновени акции. Тъй […]

Второ обратно изкупуване на акции стартира София Комерс Заложни Къщи АД

08.10.2012 Дружеството започва повторно обратно изкупуване на обикновени акции. Определена е минимална цена от 4 лева за брой, а максималната е 8 лева. Целта е да се засили доверието в акциите на дружеството и да повиши ликвидността, в контекста на световната финансова криза. Може да намерите решението на съвета на директорите :  Протокол Съвет на […]

София Комерс Заложни Къщи АД свиква извънредно общо събрание на акционерите

София Комерс Заложни Къщи АД свиква извънредно общо събрание на акционерите 10.08.2012 София Комерс Заложни Къщи АД ще свика извънредно общо събрание на 10.09.2012г.Повече информация може да намерите в секиця документи на нашия уеб сайт.