Проспект и бизнес представяне на облигационна емисия

Имаме удоволствието да Ви представим официално одобрения от КФН проспект за публично предлагане на облигационна емисия на “София Комерс Заложни Къщи” АД

Можете да изтеглите проспекта от тук:

Проспект София Комерс

Sofia Commerce_Convertable Bonds_Prospectus_ENGLISH TRANSLATION

Бизнес представяне

Заявка за записване на облигации

Заявка за записване на облигации на английски език

ВАЖНО: Уведомяваме Ви, че може да заплащате емисионната стойност на записваните облигации на “София Комерс – Заложни Къщи” АД и в български лева по обявената набирателна сметка,  по фиксиран курс на банката EUR/BGN 1.9560

 

И за английския вариант

 

IMPORTANT: Please be advised that you can pay the issue price of the subscribed bonds “Sofia Commerce – Pawn Shops” Jsc in Bulgarian lev announced in escrow account at a fixed rate of the Bank EUR / BGN 1.9560