Медиите за нас

СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ИНДЕКСА BGBX40
“С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол № 55 от 11.09.2018 г. в базата на индекса BGBX40 е включена емисията обикновени акции на „София Комерс-Заложни къщи“ АД, гр. София (код 6SOA).
Решението за промяна в базата на индекса ще влезе в сила, считано от 25.09.2018 г.“

Profit.bg – Лидерите по дивидентна доходност на БФБ

Investor.bg – “София Комерс – ЗК” предлага 8,33% дивидентна доходност