fbpx

Category Archives: Вътрешна информация

Информация за промяна на акционери

От информация постъпила в централния офис на “София Комерс Заложни къщи”АД, става ясно че Адриан Димитров Станев е продал притежаваните от него 90 000 (деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции на “София Комерс Заложни къщи”АД с ISIN BG1100053054 на Арт Трейд ЕООД, ЕИК 175159206. След сключената сделка Адриан Станев притежава 66 640(шестдесет и шест […]

Решение СД на “София Комерс ЗК”АД

На 17 Август 2011 “София Комерс Заложни Къщи” АД подаде информация по E-Register до КФН по чл.111, ал.6 от ЗППЦК за предстоящо обратно изкупуване на собствени акции. Дружеството ще изкупи до 60 000 обикновени акции, като началото на обратното изкупуване е 19 Август 2011 г. Дружеството ще ползва ИП “БенчМарк Финанс” АД за инвестиционен посредник, […]

Увеличаване на дяловото участие

На основание чл.28 от Наредба № 2, Ви уведомяваме, че на 16.06.2010 г. „София Комерс –Заложни Къщи” АД увеличи дяловото си участие в „София Комерс Кредит Груп” АД чрез закупуването на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) акции, на цена 1 (един) лев всяка. След тази сделка „София Комерс –Заложни Къщи” АД притежава 1294080(един милион […]

Уведомления за дялово участие

На основание чл.28 от Наредба № 2, Ви уведомяваме, че на 19.04.2010 г. „София Комерс –Заложни Къщи” АД увеличи дяловото си участие в „София Комерс Кредит Груп” АД чрез закупуването на 500 000 (петстотин хиляди) акции, на цена 1 (един) лев всяка. След тази сделка „София Комерс –Заложни Къщи” АД притежава 1124080(един милион сто двадесет […]

Уведомление за придобиване на акции

След борсова сделка “София Комерс Кредит Груп”АД придоби от Сноу Холидей 25000 бр. обикновени акции на “София Комерс Заложни Къщи”АД при цена 3.80лв./бр. С това “София Комерс Кредит Груп”АД притежава 135000 акции,което е 5.625% от капитала на “София Комерс Заложни Къщи”АД uvedoml_ 67_po_chl_145_SKKG

Информация за открити и закрити обекти

През м. Януари 2009г. „София Комерс –Заложни къщи” АД , откри една заложна къща в гр. Лясковец , ул.”Трети Март” № 4. Поради недостатъчна рентабилност закри четири обекта в гр.София: кв. Бенковски, ул.”Лазар Михайлов”; кв. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” 141; Студентски град бл. 3; ж.к. Хр. Ботев, ул. 511. След промяна на собствеността и изтичане […]

Уведомление по чл.16 от ЗПЗФИ

„София Комерс-Зал.къщи” АД разкри този месец 3 нови обекта: Гр.Кричим-ул Васил Левски №22 Гр.Девин-ул.Опълченска №1А Гр.Стражица-ул.Ангел Каралийчев №15 уведомление 16 ЗСПЗФИ

Информация за нови обекти

През м. Август 2008г. „София Комерс-Заложни къщи” АД откри два нови обекта: 1. Гр. Хисаря, ул. Вела Пеева №32 2. Гр. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. Васил Левски №35 СД на „София Комерс-Заложни къщи” АД взе решение за закупуването на нов лек автомобил Волво S 60 за сумата от 53620лв. Дружеството сключи лизингов договор с Мото-Пфое […]