Устав на ”София Комерс Заложни Къщи” АД:

Устав – юни 2017 г.